Back to Directory

Jon Groselj

Slovenia
Institution University of Ljubljana
Position Graduate Student
Email Address jon.groselj@gmail.com
Recent Publications
  • 1.01 Original scientific article 1. GROŠELJ, Jon. Dioniz in Križani v perspektivi Nietzscheja in Girarda. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2016, letn. 48, št. 3/4, str. 23-40. [COBISS.SI-ID 63986274] 2. GROŠELJ, Jon. Ekonomija in nasilje v luči Girardove teorije mimetične želje. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 63-74. [COBISS.SI-ID 7245658] 3. GROŠELJ, Jon. Levinas : od obličja do odgovornosti. Anthropos, ISSN 0587-5161, 2014, letn. 46, št. 3/4, str. 249-258. [COBISS.SI-ID 56115298] 1.02 Review article 4. GROŠELJ, Jon. Nekateri poudarki katoliških družbenih okrožnic. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 3, str. 373-383. [COBISS.SI-ID 6718810] 5. GROŠELJ, Jon. Oris prispevka sholastike k razvoju ekonomske misli. Bogoslovni vestnik, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2013, letn. 73, št. 4, str. 539-551. [COBISS.SI-ID 6438746] 1.16 Independent scientific component part or a chapter in a monograph 6. GROŠELJ, Jon, GROŠELJ, Urh. Zgodnji razvoj bioetike in porajajoče se medicinske tehnologije. V: PIRC, Tadej (ur.). Izvor : od tehnike k etiki, (Zbirka Khoros). Gornja Radgona: A priori, 2014, str. 13-30. [COBISS.SI-ID 7278170]