Back to Directory

Teresa Forcades i Vila

Spain
Position Faculty/Administrator
Recent Publications
  • 1- La Trinitat, avui (The Trinity today). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, November 2005. Translated into Spanish (2013, in press).
  • 2- Els crims de les grans companyies farmacèutiques (The crimes of the pharmaceutical companies). Quaderns Cristianisme i Justícia. June 2006. Translated into Spanish (2006) and English (2006).
  • 3- La Teologia Feminista en la Història (Feminist Theology in History). Fragmenta, May 2007. Translated into Spanish (2008) and Portuguese (2013).
  • 4- Ser Persona, avui (To be a person, today). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, November 2011.
  • 5- Forcades T, Volpini A. Una nova imatge de Déu i de l’ésser humà (A new image of God and the human being). Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012. Translated into Spanish, 2013.
  • 6- Tort E. Diàlegs amb Teresa Forcades (Conversations with Teresa Forcades). El Dau Edicions, 2012. The original Catalan has had 11 editions so far. Translated into Spanish (2013).
  • 7- Forcades, T and Vivas, E. Sense Por (Without Fear). Icaria editorial, 2013.