Back to Directory

Dominik Opatrný

Czech Republic
Institution Palacký University
Position Associate professor
Email Address dopatrny@seznam.cz
University Profile Website URL
Recent Publications
 • Pastorální listy, Praha: Česká biblická společnosti, 2019.
 • Zachránit lidi od hříchů: Etika v teologii mistra Jana Husa, Jihlava: Mlýn, 2018.
 • "Fraternal Correction in the Theology of John Hus," in Le défi de la fraternité, ed. Marie-Jo Thiel a Marc Feix, Münster: LIT, 2018, s. 325–336.
 • "Mivart moralista: O původu etiky a nemravnosti přirozeného výběru," Studia Theologica 20, č. 1 (2018): 125-142.
 • Marie Opatrná - Dominik Opatrný, "Etika ctností v péči o onkologicky nemocné," in Marie Opatrná, Etické problémy v onkologii, Praha: Mladá Fronta, 2017.
 • "John Cuthbert Hedley, biskup otevřený evoluci," Studia Theologica 19, č. 2 (2017): 69-90.
 • "Katolický evolucionista St. George J. Mivart o původu lidského těla a duše," Studia Theologica 19, č. 1 (2017): 127-141.
 • "John Augustine Zahm ve sporu o opičí původ člověka," Studia Theologica 18, č. 4 (2016): 182-191.
 • "Theologically Significant Textual Variants in the Pastoral Epistles," in Jan Dušek - Jan Roskovec (eds.) The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts, Berlin: De Gruyter, 2016, s. 229-239.
Professional Activities and Affiliations
 • European Society for Catholic Theology
 • Bioethicists in Central Europe