Back to Directory

Jaroslav Lorman

Czech Republic
Institution Catholic Theological Faculty Charles University Prague
Position Faculty/Administrator
Email Address jjjlorman@gmail.com
Recent Publications
  • - Morálně-teologický koncept Augustina Zippeho (1746/7–1816), morálního teologa na přelomu epoch, in Studia Theologica 11, č. 1 [35], 25–41
  • - Pro odpovědnost je třeba vědomého subjektu – formace mravního subjektu v éře industrializace vzdělání, in: MATĚJEK, M. (ed.). Rozhodování a odpovědnost, Třebíč: Akcent, 2010, ISBN: 978-80-7268-799-2; 16–29.
  • - Křesťan je především člověk jako každý jiný...“, aneb koncept autonomní morálky v kontextu křesťanské víry Alfonse Auera, AUC Theologica 2011, roč. 1, č. 1; ISSN 1804-5588; 53-66
  • - “And the Word became flesh…“, or Is there a specifically Christian morality?, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, č. 24, Brno, MU 2010, č. 2, ISSN 1211-6068; 95 – 100
  • - The concept of moral theology of Augustin Zippe (1746/47), a moral theologian at the turn of the epoch, in: The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism, Ivo Cerman, Rita Krueger, Susan Reynolds (eds.), Voltaire Foundation, Oxford 2011, ISBN: 978 0 7294 1014 4, 209 – 230